Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-сменаТанапис
1800 – 8455 мүнѳт
2950 – 9355 мүнѳт
3940 – 102510 мүнѳт
41035 – 11205 мүнѳт
51125 – 12105 мүнѳт
61215 – 13005 мүнѳт

Гимназияда окуу 15-сентябрда башталат жана 8-июнда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн

Кышкы — 12 күн

Жазгы — 10 күн