Мектепке кабыл алуу жөнүндө

Урматтуу ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөр)!

2022-жылдын 11-апрелинен тартып мектепке электрондук кабыл алуу башталат.

Мектепке электрондук кабыл алуу жыл сайын төмөнкү график боюнча жүргүзүлөт:

— юридикалык жашаган жери боюнча –  ушул жылдын апрель айынын экинчи дүйшөмбүсүнөн тартып, июнь айынын акыркы жумасына чейин.

Быйыл 11-апрелде саат 9:00 башталат.

— факты боюнча жашаган жери – ушул жылдын июль айынын биринчи дүйшөмбүсүнөн баштап, август айынын акыркы жумасына чейин.

 

http://mektep.edu.gov.kg/ «МЕКТЕПКЕ ЭЛЕКТРОНДУК ЖАЗЫЛУУ» АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМА

«Мектепке электрондук жазылуу» автоматташтырылган маалыматтык системасында иштетилүүчү жеке маалыматтар

«Мектепке электрондук жазылуу» автоматташтырылган маалыматтык системасында баланын, арыз берүүчүнүн/мыйзамдуу өкүлүнүн, КРнын жаранын жана чет жердик жарандын жеке маалыматтары иштетилет:

 1. Аты-жөнү (баланын жана арыз берүүчүнүн);
 2. Баланын жынысы;
 3. Баланын туулган күнү, айы, жылы (мындан ары — датасы);
 4. Арыз берүүчүнүн/мыйзамдуу өкүлүнүн байланыш телефондору;
 5. Жашаган жеринен алынган маалымадамага туура келген жашаган жеринин адреси;
 6. Арыз берүүчүнүн/мыйзамдуу өкүлүнүн электрондук адреси

 

5-класска кабыл алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

 1. баланын туулгандыгы тууралуу күбѳлүктүн оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 2. баланын жашаган жеринде катталгандыгы жѳнүндѳ маалым кат;
 3. ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) паспортунун оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 4. мектепке кабыл алуу жѳнүндѳ ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) арызы;
 5. Баланын медициналык картасы —№ 026 формасы;
 6. Баланын эмдѳѳ картасы —№ 063 формасы;
 7. 3х4 ѳлчѳмүндѳгү баланын сүрѳтү – 2 даана;
 8. Окуучунун ѳздүк делосу (А5 форматы).